Partener Activ și Implicat

Academia de Advocacy derulează proiectul strategic PARTENER ACTIV ȘI IMPLICAT – Dezvoltarea competențelor profesionale specifice dialogului social și implicării în procesul decizional al liderilor și personalului din organizațiile societății civile și ale partenerilor sociali din România. Proiectul este finanțat din Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie: 3.3. „Dezvoltarea parteneriatelor și încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile”, prin contractul de finanțare nr. POSDRU/93/3.3/S/63104, în valoare de 20.038.811 lei. Proiectul a fost demarat la data de 01 iulie 2010, având ca dată de finalizare 01 iulie 2013. Obiectivul general al proiectului Crearea unei mase critice de lideri şi personal executiv în cadrul unor organizații ale societății civile, capabile să reprezinte, să intervină activ și competent în structurile de dialog social și în procesul decizional la nivel local, regional, național și european. Proiectul acţionează regional, succesiv în cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, dezvoltând abilităţi și competențe practice ale liderilor și personalului executiv din organizații ale societății civile și ale partenerilor sociali în a-și reprezenta interesele, în a interveni profesional în dialogul social și procesul decizional, pe diferite nivele ierarhice. Participarea şi implicarea în activităţile planificate va conduce la creșterea competențelor actorilor relevanți de a dezvolta inițiative și planuri de acțiune comune, prin monitorizări, dialog, dezbateri eficiente și parteneriate. Obiectivele specifice ale proiectului
  • Consolidarea capacității grupului țintă de cooperare cu autoritățile publice centrale și locale, în vederea promovării inițiativelor comune pentru incluziune socială. În urma implementării proiectului, beneficiarii vor avea expertiza să o analizeze comparativ nevoile și să propună soluții, să susțină argumentat propunerile, vor avea abilități pentru atingerea unui compromis realist, contribuind competent la incluziunea socială.
  • Îmbunătățirea capacității de sprijinire a inițiativelor de dezvoltare a responsabilității civice, prin participarea la dezbateri publice și facilitarea accesului la informațiile publice. Participanții la proiect vor câștiga competențe practice asupra mecanismelor de consultare publică, a tehnicilor și metodelor de intervenție profesională în consultările publice, a modalităților de monitorizare a impactului produs în decizia publică în urma procesului de dezbateri și consultări publice, a modalităților de îmbunătățire a intervenției lor în procesul decizional, în scopul armonizării intereselor pentru beneficiul comun.
  • Dezvoltarea inițiativelor de încurajare a rețelelor la nivel național și al UE. Participanții la proiect vor fi stimulați prin platforma virtuală să exerseze și să intervină activ în exprimarea opiniei pe teme de interes public local, național și european. Vor avea posibilitatea să își evalueze propriile poziții, să își îmbunătățească argumentațiile, să își profesionalizeze intervențiile. În acest mod vor fi încurajați să adere cu poziții competente la rețelele naționale și europene cu care se identifică.
  • Dezvoltarea capacității interne a grupului țintă de a promova dezvoltarea resurselor umane, cu accent pe standarde și certificare. proiectul promovează dezvoltarea resurselor umane într-un domeniu interdisciplinar necesar democrației participative, implementând sesiuni de formare profesională complexă finalizate cu certificări în domeniul advocacy/lobby.
Evoluția și distribuția regională a celor 800 de cursanți și beneficiari ai proiectului Indicatorii proiectului (date actualizate la 31 decembrie 2012)
Indicatori Valoare prognozată Valoare realizată
Indicatori de realizare imediată (output)
322 Numărul partenerilor sociali şi ONG-urilor sprijinite 180 443
Indicatori de rezultat
323 Ponderea partenerilor sociali şi a ONG-urilor sprijiniţi, care oferă servicii comunităţii (%) 30 64
325 Numărul de parteneri/ONG care oferă servicii comunităţii – dezvoltarea capacităţii reprezentanţii societăţii civile 254 249
Indicatori adiționali de realizare imediată (output)
Manual de advocacy 1 1
Colecție de studii de caz 1 0
Audieri publice 5 1
Platformă virtuală 1 1
Film documentar educațional 1 1
Indicatori adiționali de rezultat
Expertiză regională promovată prin 7 conferințe regionale, în raport cu instituțiile de dialog social 400 0
Număr de adeziuni la primul corp de experți în advocacy, promovat în relație cu decidenții publici prin conferința națională 160 0
 
Close Menu