Campanii de advocacy

Dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor profesionale pentru influenţarea deciziilor publice în România

O societate civilă bine informată şi participativă la luarea deciziei publice este pilonul principal pe care se construieşte democraţia. Evidenţierea prin care o anume comunitate sau naţiune a identificat şi este pe drumul democraţiei şi al economiei de piaţă este semnalată prin situaţiile în care cetăţenii încep să se implice în a-şi exprima opinii în mod public şi bine conturat, atunci când aceştia pot dentifica şi propune soluţii de rezolvare a unor probleme publice care îi afectează. Pentru a lua parte la decizia publică, electoratul trebuie să fie bine pregătit, bine educat în elaborarea politicilor publice şi a procedurilor legislative. Deşi s-au înregistrat progrese substanţiale în participarea mediului de afaceri la decizia publică, la influenţarea politicilor economice care îl afectează, mai sunt paşi de urmat până a constata că sectorul de afaceri are o voce unitară, conjugată în raport cu decidenţii politici. Deşi s-au îmbunătăţit tehnicile de transparentizare a procesului de elaborare a politicilor publice şi de responsabilizare a emitenţilor de proiecte de acte normative publice, se constată totuşi un mare grad de formalism în aplicarea acestora. Unul dintre motivele identificate de Academia de Advocacy este necunoaşterea unor metode şi tehnici adecvate prin care liderii de afaceri, pe de-o parte şi oficialii publici, pe de altă parte, să-şi îmbună tăţească abilităţile profesionale de influenţare legislativă, în mod transparent şi responsabil. Din această perspectivă, Academia de Advocacy şi-a propus să pregătească liderii de afaceri şi mediul politic pentru un dialog constructiv de modelare a politicilor publice şi să-i echipeze cu instrumentele potrivite pentru implementarea reformei democratice. Academia de Advocacy a elaborat un studiu de nevoi de instruire, separat pe cele două grupuri, utilizând tehnica de interviu telefonic pe un eşantion de incidenţă alcătuit din 126 de persoane. Rezultatele studiului au evidenţiat necesitatea organiză rii cel puţin a unei sesiuni de transfer de cunoştinţe specifice fiecărui grup pe următoarele domenii: tehnici de advocacy (influenţarea deciziei publice), mecanisme de consultare publică, politici economice de interes public, analiza politicilor publice, analiza cost / beneficiu, procesul legislativ, dezvoltarea abilităţilor de prezentare publică, leadership, construirea coaliţiilor, relaţia cu mass media, etica şi bune practici în politicile publice. Sesiunile de transfer de cunoştinţe vor fi asigurate într-o fază pilot pentru 20 de participanţi / grup specific, urmând ca cei 40 de absolvenţi să aplice în mod practic tehnicile însuşite pe teme concrete şi imediate. Rezultatul efortului lor se va concretize într-o colecţie de studii de caz ale românilor, în efortul lor de a construi democraţia participativă. Pe lângă această colecţie, Academia de Advocacy va elabora şi va publica un ghid practice de proiectare şi implementare a unei campanii de advocacy, util grupurilor interesate ale societăţii civile româneşti. Finalizarea acestui proiect pilot, de creare a unui mecanism de transfer de cunoştinţe a grupurilor societăţii civile româneşti în participarea democratică, se va încheia cu un eveniment festiv de celebrare a participanţilor la acest proiect. Experienţele şi rezultatele atinse prin acest proiect vor sta la baza îmbunătăţirii acestui mecanism de transfer de cunoştinţe către grupuri interesate şi va fi aplicat apoi în mod sistematic şi continuu prin centrele de formare, educare şi dezvoltare a cunoştinţelor, existente în România. Acest proiect este pus în practică de Academia de Advocacy, cu asistenţa tehnică şi sprijinul financiar al National Endowment for Democracy şi Center for International Private Enterprise, cu sediul în Washington DC, afiliat Camerei de Comerţ a SUA.

Close Menu