Prima audiere publică virtuală din România a înlăturat bariere în dialogul civic și social

Miercuri, 19 iunie 2013, Academia de Advocacy a organizat la București conferința de presă pentru prezentarea concluziilor și recomandărilor Comisiei de Experți a audierii publice virtuale “Dialogul civic și social – oportunitate sau obstacol într-o societate în plină criză economică și morală?”.
Audierea publică virtuală a avut loc în 31 mai 2013, concomitent în 5 mari oraşe ale ţării: Constanţa, Iaşi, Timişoara, Tîrgu Mureş și Bucureşti, fiind o premieră națională prin caracterul său inovativ.

Folosind mediul on-line, audierea publică virtuală a reuși înlăturarea barierelor de timp și geografice și reducerea costurilor, facilitând astfel accesul larg al oricărei persoane interesate să își exprime punctul de vedere.

Scopul audierii publice virtuale “Dialogul civic și social – oportunitate sau obstacol într-o societate în plină criză economică și morală” a fost colectarea a cât mai multor opinii scrise cu privire la idei, soluții și argumente pentru eficientizarea dialogului civic și social din România.

Conform procedurii, Comisia de Experți a audierii publice a analizat și sintetizat cca. 800 de opinii scrise colectate, din toate regiunile de dezvoltare ale țării, respectiv din 85% dintre judeţele ţării.
87,5% dintre opiniile scrise colectate la Comisia de Iniţiere au provenit de la reprezentanţi ai societăţii civile, iar 12,5%, din partea decidenţilor.

Principalele obstacole ale unui dialog civic și social real în România s-au desprins a fi lipsa interesului politicienilor pentru un dialog social autentic, neîncrederea societăţii civile, în general şi a partenerilor sociali, în special, în clasa politică, un nivel neadecvat de informare a partenerilor sociali şi a cetăţenilor și cadrul legislativ defectuos în domeniul dialogului social.
În ideea surmontării obstacolelor, majoritatea opiniilor a apreciat necesitatea reprezentativității și legitimității partenerilor în dialog și adoptarea unui cadru de reglementare a activității de lobby, care ar contribui la eliminarea corupţiei şi creșterea transparenţei actului decizional, existând, totuși, și opinii care au apreciat existența unei legislaţii în vigoare acoperitoare.

Principala recomandare cu caracter general a Comisiei de Experți a audierii publice virtuale vizează îmbunătăţirea cadrului legal al dialogului civic și social, respectiv Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică şi Legea 62/2011 privind dialogul social, precum şi îmbunătăţirea aspectelor care ţin de implementarea actelor normative.

Principala recomandare adresată Guvernului și Ministerelor constă în consultarea reală a partenerilor sociali, iar principala recomandare adresată societății civile vizează coagularea acesteia pentru asigurarea propriei reprezentativităţi, în scopul creşterii puterii de negociere în dialog şi de mobilizare la bază membrilor organizaţiilor în acţiuni comune.
Comisia de experți a audierii publice virtuale a fost formată din:
Raluca DIMITRIU Prof. univ. dr., Academia de Studii Economice, Departamentul Drept, Bucureşti,
Cătălin GHINĂRARU Dr, Secretar Științific, Institutul Național pentru Cercetare Științifică a Muncii și Protecției Sociale, București,
Ștefania BĂRBUCEANU Expert național în cadrul proiectului ”Relații de Muncă și Dialog Social în Europa de Est” și
Despina PASCAL, Expert audieri publice, Academia de Advocacy.

Sinteza audierii publice virtuale va fi transmisă decidenților publici și politici în domeniu, tuturor celor care au participat la audierea publică, precum și cetățenilor, în general, prin intermediul mass-media și prin publicarea pe site la www.advocacy.ro și www.implicat.info.
Pentru mai multe detalii vă rugăm contactați:
Despina PASCAL, expert audieri publice, Academia de Advocacy,
0722 628 300, despina_pascal@yahoo.com
Simona FIȚ, consultant în transparența decizională, Academia de Advocacy,
0744 781 792, simona.fit@advocacy.ro

Academia de Advocacy este o organizaţie non profit, cu expertiză în domeniul advocacy, care asistă grupurile legitime de interese în amendarea actelor normative relevante şi mobilizează participarea acestora în elaborarea politicilor publice. Academia de Advocacy are drept scop mobilizarea partenerilor sociali şi a societăţii civile în practicarea principiilor democraţiei participative, utilizând tehnicile de intervenţie din domeniul de advocacy și lobby.

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Close Menu