Romani, ni se pregatește CEVA GRAV!

Secretul profesional și datele cu caracter personal nu mai sunt o certitudine din cauza unei ordonanțe de urgență.
Zilele acestea pe site-ul Ministerului Finanțelor se afla un proiect de ordonanta de urgență privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul procedural fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale. Aceată ordonanță presupune faptul că băncile sunt obligate să facă publice date cu caracter personal. Societatea civilă nu trebuie să rămână indiferentă la faptul că prin această ordonanță se încalcă o serie de drepturi fundamentale garantate de Constituție.

Legile care sunt încălcate cu această ordonanță sunt: legea 58/98 și legea 51/98. În același timp,sunt ignorate articolele 22 si 23 din Constituție.

Legea 58/98 spune, că banca trebuie să păstreze confidențialitatea tuturor tranzacțiilor și aserviciilor oferite, că personalul băncii nu are dreptul de a folosi fapte care, prezentate publicului ar putea dăuna băncilor sau clienților, dar și că toate persoanele implicate în activitățile bancare trebuie să păstreze secretul profesional. Mai mult, legea spune că informațiile privind sumele depuse sau alte operațiuni pot fi transmise numai reprezentanților legii, în cazul în care persoana în cauză este sub acuzare.
Legea 51/98 prezintă situațiile în care se face excepție de la legea 58/98: (1) Activele bancare supuse valorificării potrivit prezentei ordonanțe de urgență cuprind: a) creanțe neperformante; b) bunurile imobile şi mobile, intrate în patrimoniul băncilor ca urmare a procedurilor de executare silită; c) creanțe comerciale asociate activelor bancare supuse valorificării. (2) Fac obiectul valorificării, potrivit prezentei ordonanțe de urgență, activele bancare prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), existente în sold la data prevăzută în actul normativ referitor la restructurarea băncii la care statul este acționar majoritar. (3) Activele bancare supuse valorificării vor fi identificate şi selectate de băncile la care statul este acționar majoritar, cu avizul Comitetului de coordonare a restructurării. După cum se observă, aceste excepții nu oferă validitate acestei ordonanțe.
De asemenea, conform articolul 22 din Constituția României, această ordonanță încalcă dreptul la viață privată și la intergritate psihică, deoarece datele cu caracter personal făcute public, reprezintă, în cazul în care sunt făcute publice, un motiv de încălcare a integrității psihice. În plus, articolul 23 spune că libertatea individuală şi siguranța persoanei sunt inviolabile,asa incat accesul la conturile bancare poate fi asimilata perchezitiei neautorizate.
Însă cu ordonanță aceasta se aduc prejudicii atât libertății cât și siguranței cetățenilor ale căror date sunt făcute publice. În plus se crează un precedent grav pentru alte reglementari viitoare daca ordonanța trece sub forma ei actuală.
Așadar, cerințele prezentate în ordonanță, precum urmatoarea:
Instituțiile de credit au obligația să transmită lunar, în mod automat, organelor fiscale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, toate rulajele şi/sau soldurile conturilor deschise la acestea. Procedura de transmitere a informațiilor se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice la propunerea preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscal”, încalcă toate legile și articolele menționate.
De aceea, Academia de Advocacy și Coaliția 52 îndeamnă la luări de poziție din partea unui număr cât mai mare de oameni din toate categoriile vizate.
Indemnul nostru nu încurajează și nu susține acțiunea de sustragere de la controlul Statului a celor care încalcă legea și care fac evaziune fiscală, dimpotrivă, îi apară pe cei cinstiți și buni contribuitori.
Considerăm ca un act normativ de o asemenea importanță trebuie supus dezbaterii publice. În acest sens Academia de Advocacy a adresat Ministerului de Finanțe o cerere oficială în baza legii 52/2003 (privind transparența decizională în administrația publică).
Fii o voce care se face auzită!

www.advocacy.ro
www.coalitia52.ro
Persoana de contact:
Iosif POP- tel:0722511470

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Close Menu