.

Fondul European de Dezvoltare Regională „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
„Activ și implicat, prin infrastructură TIC” – contract de finantare 1272/311/13.12.2013, cod SMIS CSNR – 41478

 

Asociația Academia de Advocacy cu sediul în Timișoara, Bd. Republicii nr.9, cam. 212, jud. Timiș, derulează, în perioada 16.12.2013 – 16.06.2014, proiectul „Activ și implicat, prin infrastructură TIC”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională,

în baza contractului de finanţare nr.1272/311/13.12.2013 încheiat cu MINISTERUL ECONOMIEI, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” prin Ministerul pentru Societatea Informațională în calitate de Organism Intermediar.Valoarea totală a proiectului este de 121.433,20 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 93.033,50 lei, cu implementare în Timișoara, Bd. Republicii, nr.9, cam.212, jud. Timiș, respectiv Timișoara, str. C. Brediceanu, nr.10, mezanin, jud. Timiș, pe o durată de  6 luni.

Scopul proiectului
Dezvoltarea infrastructurii TIC a Academiei de Advocacy în scopul sprijinirii mediului de afaceri în demersul de influențare a politicilor publice românești și europene, în timp real și susținut, contribuind astfel la dezvoltarea durabilă și la reducerea decalajelor de răspuns față de inițiativele legislative.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. Dezvoltarea infrastructurii TIC, de racordare la comunicarea virtuală (cu instituții publice naționale și europene și cu structuri asociative ale mediului de afaceri), prin achiziționarea de echipamente performante, periferice și licențe soft aferente, pentru accesarea și stocarea informației specifice domeniul de activitate.
2. Asigurarea accesului la servicii broadband performante, pentru transmiterea informației în timp real.
3. Achiziționarea și implementarea soluției de semnătură electronică, în scopul creșterii ratei de răspuns autorizat în relația cu instituțiile statului, cu colaboratorii și beneficiarii organizației.
Implementarea proiectului va operaționaliza intervenții complexe:
– de utilizare a infrastructurii virtuale pentru crearea unui centru de resurse destinat îmbunătățirii mecanismelor de dialog social și de intervenție în decizia publică;
– de exersare practică a dialogului social, prin infrastructura virtuală, la nivel regional, național, european;
– de creare a premiselor inițierii unei platforme virtuale de avertizare și intervenție legislativă on line pe temele de interes ale grupurilor țintă național / european și de îmbunătățire a cunoștințelor cu ajutorul serviciilor de bibliotecă virtuală, a studiilor de caz colectate și postate, a studiilor / analizelor comparative pe probleme de interes, accesibile on line.

Prin achiziția infrastructleurii TIC, cu servicii conexe realizării rețelei, a serviciilor de acces la internet broadband și a aplicației privind semnătura electronică se vor operaționaliza intervenții complexe, aplicate grupurilor societății civile, generând profesionalizarea acestora în dialogul social, de la nivel județean la nivel național / european. 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Close Menu