COMUNICAT DE PRESĂ 12 decembrie 2012

Astăzi, 12 decembrie 2012, Academia de Advocacy a organizat conferința de presă de prezentare a concluziilor și recomandărilor Comisiei de Experți a audierii publice “Regionalizarea României – De ce?”.
Audierea publică, din 23 noiembrie la Timișoara, și-a propus relansarea temei regionalizării pe agenda publică, pornind de la dezbaterea argumentată a nevoii de regionalizare a României, pentru că numai în contextul identificării și stabilirii clare a nevoii, dacă ea există, dezbaterea publică poate continua despre modalități, criterii, etape, riscuri și beneficii.
S-au colectat cca. 250 de opinii scrise, din 31 de județe ale țării.
Au răspuns argumentat întrebărilor audierii publice atât reprezentanți ai societății civile (reprezentanți ai ONG-urilor, ai mediului de învăţământ, ai mediului de afaceri, ai sindicatelor, cetăţeni), cât și decidenţi politici (europarlamentari, parlamentari, decidenţi din ministere, consilii judeţene, decidenți locali, precum și membri ai partidelor politice).
Opiniile colectate și analizate reflectă preocuparea cetățenilor informați, activi în diverse domenii, asupra subiectului strategic al regionalizării și intenția lor reală de a-și dedica expertiză și timp pentru elaborarea modelului potrivit de regionalizare a României. Totodată, diversitatea opiniilor și argumentarea lor în raport cu supoziții sau așteptări evidențiază faza incipientă a înțelegerii avantajelor și dezavantajelor, a riscurilor și beneficiilor ce pot apărea prin regionalizare, respectiv nevoia de repere științific fundamentate, prin elaborarea de studii și analize în acest sens.
Astfel, o primă recomandare a Comisiei de Experți vizează înființarea unui grup de lucru interdisciplinar, echidistant, neutru și independent, dedicat studierii problematicii regionalizării României din multiple perspective, în scopul elaborării unor alternative viabile de regionalizare, cu evidențierea modalităților concrete de minimizare a riscurilor specifice.
Intrucât, un bun proces al regionalizării presupune și un larg consens politic, dar și social, fundamentarea științifică a regionalizării României se recomandă a fi susținută de o campanie de informare și conștientizare a cetățenilor privind avantajele și dezavantajele regionalizării, precum și de procese repetitive, concentrice și consecutive de consultare publică a tuturor celor interesați, în fiecare din etapele de formulare a modelului identificat și analizat pentru România.
,,Regionalizarea României este un subiect ce aparține integral românilor, decidenților români, dar mai ales societății civile românești. În acest sens, remarc și apreciez în mod deosebit rigoarea, consistența și contribuția semnificativă a procedurii de Audiere Publică a Academiei de Advocacy la fundamentarea deciziilor publice.”, a declarat E.S. Matthijs van Bonzel, Ambasadorul Olandei în România, în calitate de președinte al Comisiei de Experți a audierii publice.
,,Regionalizarea trebuie să fie consecința dorinței interne a românilor, implementată de către decidenți printr-un proces democratic participativ autentic.”, a declarat Juan Castro Pinedo, Dir. Gen. Adj. Agenția de Dezvoltare Regională Țara Bascilor, membru al Comisiei de Experți a audierii publice.
,,Este necesar un proces complex de cercetare și dezbatere pe tema regionalizării, în rețea, pe multiple paliere, având la dispoziție o perioadă suficientă, dar totuși limitată, pentru a da ocazia de a fi luate în timp util eventualele decizii la nivel național.”, a declarat Șerban Țigănaș, președinte al Ordinului Arhitecților din România, membru al Comisiei de Experți.
,,Un proces sănătos de regionalizare a României trebuie să pornească de jos în sus, dinspre cetățeni spre decidenți.”, a declarat Dorel Șandor, consultant independent, membru al Comisiei de Experți a audierii publice.
,,Rezultatele acestui eveniment evidențiază faptul că, societatea civilă vrea și poate să se implice în dezbaterea temelor majore ale țării, în sprijinul deciziei publice. Rigoarea și regulile clare aduc un real plus de valoare, cu atât mai mult cu cât li se facilitează celor interesați accesul la informație relevantă.”, a declarat Corina Dragomirescu, vicepreședinte Academia de Advocacy, membru al Comisiei de Inițiere a audierii publice.
Comisia de experți a audierii publice cu tema “Regionalizarea României – de ce?” a fost formată din E.S. Matthijs van Bonzel – Ambasadorul Olandei în România, Juan Castro Pinedo – Dir. Gen. Adj. Agenția de Dezvoltare Regională Țara Bascilor, Dorel Șandor – Consultant Independent, Şerban Ţigănaș – Președinte al Ordinului Arhitecților din România, Simona Fiț – Consultant Transparență Decizională Academia de Advocacy.
Sinteza audierii publice va fi transmisă decidenților publici și politici, celor care au contribuit prin formularea opiniei scrise, precum și cetățenilor, în general, prin intermediul mass-media. Totodată, sinteza, opiniile scrise colectate, precum și alte detalii, pot fi regăsite pe www.advocacy.ro.
Pentru mai multe informații, vă rugăm contactați:Corina Dragomirescu, Vicepreședinte Academia de Advocacy
E-mail: corina@advocacy.ro, mobil: +40 722 460 548

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Close Menu