Anunt achizitie publica

Asociaţia „Academia de Advocacy” anunta achizitionarea de servicii de actualizare informatica prin procedura de prospectare a  pieţei in cadrul proiectului „PARTENER ACTIV SI IMPLICAT – Dezvoltarea competentelor profesionale specifice dialogului social si implicarii in procesul decizional al liderilor si personalului din organizatiile societatii civile si ale partenerilor sociali din Romania” contract de finantare POSDRU/93/3.3/S/63104

Data publicarii anuntului pe site: 08.02.2012

 1. Obiectul contractului: Consultanţă de specialitate pentru actualizarea informatica a site-ului si aplicatiilor web.
 2. Codul CPV: 72540000-2
 3. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: Procedura de prospectare a pieţei, cu respectarea art. 2 alin.(2) din O.U.G. nr. 34/2006, desfasuratã conform Procedurii pentru atribuirea contractelor de achizitii de produse, servicii sau lucrari finantate din FSE prin POSDRU 2007 – 2013, efectuate de catre beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autoritati contractante in conformitate cu art. 8 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare sau nu indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art. 9 lit. c 1 din aceeasi ordonanta, procedura descrisa in Anexa nr. 1 la Instructiunea nr. 26 elaborata de AMPOSDRU.
 4. Sursa de finantare a contractului de servicii care urmeaza sa fie atribuit: Proiectul este cofinantat din Fondul Social European in cadrul POSDRU 2007-2013
 5. Oferta depusa de ofertant: Oferta va contine obligatoriu urmatoarele documente: Scrisoare de inaintare, Oferta tehnica si Oferta financiara, conform cerintelor descrise in Documentatia pentru ofertanti
 6. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 15.02.2012, ora 15.00. Se va raspunde la clarificari pana la data de 16.02.2012, ora 15.00
 7. Limba de redactare a ofertei: romana
 8. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile calendaristice de la data limita de depunere a ofertelor
 9. Pretul ofertei va fi exprimat ferm in LEI, fara TVA
 10. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: Pretul cel mai scazut
 11. Nu se accepta oferte alternative la oferta de baza.
 12. Adresa la care se depune oferta: Asociatia Academia de Advocacy , Strada C. Brediceanu, nr 10, City Business Center, corp A, Mezanin, Timisoara, judetul Timis, Romania
 13. Data limita pentru depunerea ofertei: 17.02.2012, ora 15.00
 14. Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor se poate descarca de pe pagina web a Academiei de Advocacy, se obţine gratuit de la sediul Asociatiei Academia de Advocacy, Strada C. Brediceanu, nr 10, City Business Center, corp A, Mezanin, Timisoara, judetul Timis, Romania, sau prin poşta, curier rapid, e-mail, in urma unei solicitari scrise adresate direct achizitorului.
 15. Pentru informatii suplimentare va invitam sa ne contactati la sediul Asociatiei Academia de Advocacy Strada C. Brediceanu, nr 10, City Business Center, corp A, Mezanin, Timisoara, judetul Timis, Romania,   la tel. : 0256-403840; 0256-403841, persoane de contact Corina Dragomirescu – Manager de proiect sau Mager Carmen – Expert achizitii publice.

 

Întocmit de,

Expert achizitii publice

Carmen Mager

 

Avizat,

Manager de proiect

Corina Dragomirescu

 

Se aprobă,

Presedinte

Radu Nicosevici

 

RASPUNS SOLICITARE CLARIFICARI CU PRIVIRE LA DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA DE “SERVICII DE ACTUALIZARE INFORMATICA”

1. Întrebare:
Care este site-ul ce trebuie actualizat  (pe ce domeniu se afla acum)?
Răspuns: www.implicat.info

2. Întrebare:
In ce limbaj de programare este realizat ?
Răspuns: Site-ul este construit pe Drupal 7.x. Baza de date este MySql.

3. Întrebare:
Daca la baza are un Portal CMS (Open Source sau nu) care este acesta ?
Răspuns:
• Pentru performanță maximă, situl trebuie hostat pe un server cu Nginx configurat corespunzător pentru a servi un site Drupal cu cache agresiv.
• Memcached trebuie configurat corect pe server.
• Site-ul trebuie actualizat și testat conform buletinelor de securitate emise de echipa de securitate Drupal.
• Pentru securitate sporită, accesul la server trebuie limitat la administratorul serverului.
• Pentru siguranța datelor, situl trebuie arhivat și stocat separat (backup) zilnic.

4. Întrebare:
Care este valoarea estimata a acestui contract ?
Răspuns: 58 000 lei (fără TVA)

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Close Menu