Acasă
Nicolae
CREŢU
Preşedinte, Comisia de estetică şi istoria artei a Academiei Române, Filiala Iaşi
imaginea utilizatorului nicolae.cretu

Nicolae Crețu este specialist în Istoria Literaturii Române, conduce în prezent Comisia de Estetică şi istoria artei (formulare care include, ca obiect de preocupări, şi beletristica) a Academiei Române ‐ Filiala Iaşi.
Director al Editurii „Junimea” (1990‐1994), animator al unui Cerc (postdoctoral) de studii teoretice, inițiator al unor cicluri de dezbateri (Eliade, Cioran) în colaborare cu Centrul Cultural Francez din Iaşi; interesat de raporturile beletristicii cu celelalte arte şi cu umanioarele (filosofie, psihologie, sociologie, şi psihologie socială, politologie, etnologie şi etnopsihologie, filosofia limbajului şi semiotică, teologie), Şef al Catedrei de Literatură română „G. Ibrăileanu” (2002‐ 2007), calități în care a stimulat afirmarea unor tineri absolvenți (editați la „Junimea”, evaluați la doctorat şi la concursuri de selecție ca asistenți, recomandați pentru burse şi stagii în străinătate), a ținut numeroase cursuri şi seminarii de nivel Master (profilul: Literatură română şi hermeneutică literară) precum şi la Şcoala Doctorală în domeniu.
Între anii 1976-1979, la Universitatea „Paul Valéry” din Montpellier, Franța, a inițiat editarea revistei de studii româneşti (ulterior şi mediteraneene) „Dialogue”, cu numere consacrate unor autori ca Rebreanu, Blaga, Eliade, Blecher, Urmuz ş.a., care apare şi azi.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeanã, vã invitãm sã vizitați www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestui material nu reprezintã în mod obligatoriu poziția oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului României.