Acasă

Procedurile de consultare publica la nivelul Uniunii Europene

Studiul "Procedurile de consultare publică la nivelul Uniunii Europene" este parte a proiectului "Rigoare, eficacitate şi responsabilitate în implementarea Legii nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică", realizat cu sprijinul financiar al Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale prin programul "România transparentă"

Campania de Advocacy - ghid practic pentru organizatiile cu membri

O societate civilă bine informată şi participativă la luarea deciziei publice este pilonul principal pe care se construieşte democraţia. Evidenţierea prin care o anume comunitate sau naţiune a identificat şi este pe drumul democraţiei şi al economiei de piaţă este semnalată prin situaţiile în care cetăţenii încep să se implice în a-şi exprima opinii în mod public şi bine conturat, atunci când aceştia pot  dentifica şi propune soluţii de rezolvare a unor probleme publice care îi afectează.

Parlamentul Romaniei Anul 2006 - Raport de monitorizare

Academia de Advocacy Timisoara a monitorizat activitatea senatorilor si deputaţilor chiar de la constituirea actualului Parlament. Echipa de monitorizare a urmarit cu atentie activitatea fiecarui membru al Parlamentului si traseul legilor importante.

Barometrul spiritului antreprenorial

Barometrul spiritului antreprenorial este un program al Academiei de Advocacy din
Timisoara realizat în parteneriat cu Facultatea de Psihologie-Sociologie a Universitãtii de
Vest din Timisoara pe baza metodologiei utilizate în cercetãrile similare de cãtre Observatorul
european pentru întreprinderi mici si mijlocii si Gallup Europa la cererea Directiei
Generale Întreprinderi din cadrul Comisiei Europene. Scopul Barometrului este sã punã în
evidentã înclinatiile proantreprenoriale ale cetãtenilor si sã ofere decidentilor, expertilor si

Initiativa privata si regionalizare economica

Raportul de nevoi ale sectorului privat din Regiunea de dezvoltare V Vest este o cercetare de factură ştiinţifică realizată de către Academia de Advocacy din Timişoara în parteneriat cu Fundaţia A Treia Europă din Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie a Universităţii de Vest şi Confederaţia Întreprinzătorilor Particulari din judeţul Timiş. El reprezintă, alături de Raportul de monitorizare al parlamentarilor din Regiunea de dezvoltare V Vest, suportul campaniei de advocacy Alianţa antreprenorială.

Responsabilitate si dezvoltare in Regiunea Vest a Romaniei

Patru ani în Casa Poporului: Un bilant al indiferentei?

De la opacitate la transparentã. Legea Transparentei la un an de implementare

Academia de Advocacy a realizat o evaluare a implementarii legii transparentei decizionale in administratia publica (L52/2003) cu scopul de a optimiza dialogul dintre societatea civila si administratia publica locala si centrala. Rezultatele acestei evaluari sunt redate in raportul "De la opacitate la transparenta".

Pagini

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeanã, vã invitãm sã vizitați www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestui material nu reprezintã în mod obligatoriu poziția oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului României.