Acasă

"Studiul privind existenţa sau nu a unor proceduri minimale de consultare publică la nivelul administraţiei publice centrale şi locale din România" este parte a proiectului "Rigoare, eficacitate şi responsabilitate în implementarea Legii nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică", realizat cu sprijinul financiar al Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale prin programul "România transparentă".

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeanã, vã invitãm sã vizitați www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestui material nu reprezintã în mod obligatoriu poziția oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului României.