Acasă
An: 
2004
Autori: 
Academia de Advocacy

Barometrul spiritului antreprenorial este un program al Academiei de Advocacy din
Timisoara realizat în parteneriat cu Facultatea de Psihologie-Sociologie a Universitãtii de
Vest din Timisoara pe baza metodologiei utilizate în cercetãrile similare de cãtre Observatorul
european pentru întreprinderi mici si mijlocii si Gallup Europa la cererea Directiei
Generale Întreprinderi din cadrul Comisiei Europene. Scopul Barometrului este sã punã în
evidentã înclinatiile proantreprenoriale ale cetãtenilor si sã ofere decidentilor, expertilor si
în general tuturor celor interesati un fundament stiintific pentru elaborarea unor politici eficiente
de dezvoltare a initiativei private la scarã localã si regionalã. În acelasi timp, cercetarea
este perfect plauzibilã si ca sursã a mediilor academice, fiind o premierã pentru
cercetarea sociologicã din România si un prim pas spre investigatii periodice, elaborate
dupã toate rigorile academice, care sã punã instrumentele stiintifice în slujba unor ambitii
mai ample, de anvergurã nationalã.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeanã, vã invitãm sã vizitați www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestui material nu reprezintã în mod obligatoriu poziția oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului României.