Acasă

Tineri versatili, o necesitate pentru cerințele imprevizibile din piața muncii?

imaginea utilizatorului vasile.isan
Vasile
IŞAN
Rector, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
imaginea utilizatorului Hudema Maria
Maria
HUDEMA
Lider regional Coaliția 52, Iași
imaginea utilizatorului radu.nicosevici
NICOSEVICI
Radu
Președinte, Academia de Advocacy
imaginea utilizatorului nicolae.cretu
Nicolae
CREŢU
Preşedinte, Comisia de estetică şi istoria artei a Academiei Române, Filiala Iaşi
imaginea utilizatorului alma.andrei
Alma
ANDREI
Șef birou Centrul de Informare Profesională, Orientare în Carieră şi Plasament (CIPO) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
imaginea utilizatorului Plesu Gheorghe
Gheorghe
PLEȘU
Președinte, Asociația Oamenilor de Afaceri, Iași
imaginea utilizatorului Roxana MUSCALU HAIDAU
Roxana
MUSCALU HAIDAU
Președinte, Asociația Tehnică de Formare Profesională "TEACH ING", Iași
imaginea utilizatorului Simona FIȚ
Simona
FIȚ
Consultant în transparența decizională Academia de Advocacy
 • Nicolae
  CREŢU
  Preşedinte, Comisia de estetică şi istoria artei a Academiei Române, Filiala Iaşi
  imaginea utilizatorului nicolae.cretu

  Nicolae Crețu este specialist în Istoria Literaturii Române, conduce în prezent Comisia de Estetică şi istoria artei (formulare care include, ca obiect de preocupări, şi beletristica) a Academiei Române ‐ Filiala Iaşi.
  Director al Editurii „Junimea” (1990‐1994), animator al unui Cerc (postdoctoral) de studii teoretice, inițiator al unor cicluri de dezbateri (Eliade, Cioran) în colaborare cu Centrul Cultural Francez din Iaşi; interesat de raporturile beletristicii cu celelalte arte şi cu umanioarele (filosofie, psihologie, sociologie, şi psihologie socială, politologie, etnologie şi etnopsihologie, filosofia limbajului şi semiotică, teologie), Şef al Catedrei de Literatură română „G. Ibrăileanu” (2002‐ 2007), calități în care a stimulat afirmarea unor tineri absolvenți (editați la „Junimea”, evaluați la doctorat şi la concursuri de selecție ca asistenți, recomandați pentru burse şi stagii în străinătate), a ținut numeroase cursuri şi seminarii de nivel Master (profilul: Literatură română şi hermeneutică literară) precum şi la Şcoala Doctorală în domeniu.
  Între anii 1976-1979, la Universitatea „Paul Valéry” din Montpellier, Franța, a inițiat editarea revistei de studii româneşti (ulterior şi mediteraneene) „Dialogue”, cu numere consacrate unor autori ca Rebreanu, Blaga, Eliade, Blecher, Urmuz ş.a., care apare şi azi.

 • Alma
  ANDREI
  Șef birou Centrul de Informare Profesională, Orientare în Carieră şi Plasament (CIPO) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
  imaginea utilizatorului alma.andrei

   

  Experiența în lucru cu tinerii începe în anul întâi de facultate (adică acum 14 ani) când a devenit și voluntar al Centrului de Carieră al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. După 4 ani a devenit angajat al Centrului și după încă 4, coordonatorul acestuia. În tot acest timp a oferit consiliere pentru dezvoltarea abilităților de angajabilitate și a creat evenimente de educație non-formală pentru mii de liceeni, studenți și absolvenți.

  În paralel s-a dezvoltat și ca trainer. Livrează  traininguri din 2003 pe teme precum: managementul carierei, lucrul în echipă, managementul timpului, managementul informațiilor, competențe în resurse umane, management de proiect, organizări evenimente, organizare personală, formare de formatori.  A format peste 2500 de participanți..

   

 • Gheorghe
  PLEȘU
  Președinte, Asociația Oamenilor de Afaceri, Iași
  imaginea utilizatorului Plesu Gheorghe

  Preşedinte al Fondului de Compensare a Investitorilor (2005-2007), vicepreşedinte al Asociaţiei Naţionale a Societăţilor de Valori Mobiliare din România (1997-2003), vicepreşedinte UGIR 1903 – filiala Iaşi (1997-2003), consilier judeţean (1998-2003), Preşedinte Consiliu de administraţie a SSIF TGH INVESTMENT SA, SC HABITAT PROIECT SA Iaşi, SC ARCADIS TGH SA, administrator SC GL Project SRL, membru în Bordul Consultativ Transfrontalier pentru Dezvoltarea Afacerilor, preşedinte al Patronatului Român Regiunea NE şi al Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din Iasi - AOAI, domnul GHEORGHE PLEŞU mediază şi facilitează relaţiile de cooperare în mediul de business local şi stabilirea de contacte în domeniul afacerilor în sfera internaţională, creează mediul pentru împărtăşirea şi fructificarea optimă a informaţiilor şi contactelor necesare pentru demararea proiectelor cu finanţare europeană, dezvoltarea de produse şi servicii sau tehnologia informaţiei precum şi exportul şi dezvoltarea comunitară.
  Trainer si speaker motivaţional - în aria antreprenorială, Dl. Ing. Ghe. Plesu are ca background o formare tehnică, desfaşoară o activitate academică productivă, concretizată în invenţii brevetate  la nivel naţional şi internaţional, este antreprenor, acţionar majoritar în firme cu profil tehnic - proiectare şi imobiliar şi susţine antreprenoriatul prin organizarea şi participarea constantă la conferinţe şi cursuri de formare în antreprenoriat de mare anvergură (întreaga zona a Moldovei şi nu numai).
  Misiunea sa declarata este aceea de a inspira şi motiva persoanele care au idei bune de afaceri în care cred cu tărie să le pună în practică; să treacă de la dorinţă şi reverie la punerea acestora pe hârtie, la obiectivarea şi concretizarea ideilor în strategii, planuri, activităţi; de a investi energia şi timpul în crearea şi dezvoltarea realităţii de mâine, conform viselor lor.

 • Roxana
  MUSCALU HAIDAU
  Președinte, Asociația Tehnică de Formare Profesională "TEACH ING", Iași
  imaginea utilizatorului Roxana MUSCALU HAIDAU

  Roxana Muscalu Haidau este Președinte al Consiliului de Conducere în cadrul Asociației Tehnice de Formare Profesională “TEACH ING”, având o implicare activă în educația formală și informală a tinerilor, precum și în formarea continuă a personalului din cadrul companiilor tehnice.
  Pe parcursul celor 6 ani de mandat, la proiectele TEACHING au participat peste 2000 de persoane, în cadrul celor 3 centre de training: Centrul de Training Tehnic (cursuri de operare și programare pe mașini unlete cu comandă numerică), Centrul de Training Lingvistic (cursuri de limbă straină tehnică: engleză și germană), Centrul de Training Economic (seminarii pe teme tehnice, cu aplicații în domeniul tehnic).
  De asemenea, Roxana Muscalu Haidau deține o experiență de 6 ani în domeniul resurselor umane, implicit în recrutarea și selecția personalului.

 • Simona
  FIȚ
  Consultant în transparența decizională Academia de Advocacy
  imaginea utilizatorului Simona FIȚ

  Simona Fiţ este consultant al Academiei de Advocacy, din anul 2003. Ca cercetător, trainer consultant în transparenţa decizională şi analist, Simona Fiț a iniţiat o serie de dezbateri publice şi a participat activ la proiectele şi campaniile de advocacy ale Academiei de Advocacy, între care menţionăm: proiectul Pro – Activ, proiectul ,,Alianţa Antreprenorială. Responsabilitate şi dezvoltare în regiunea V Vest”, campania de advocacy pentru modificarea Codului fiscal, campania de advocacy pentru modificarea Codului muncii.
  În calitate de lector, a elaborat şi coordonat cursul ,,Cadrul instituţional şi legislativ de influenţare a politicilor publice în România”, în cadrul Masterului de Politici Publice şi Advocacy, al Universităţii de Vest din Timişoara.
  Este autor aunor publicaţii printre care: ,,Raportul de monitorizare a Parlamentului României, în anul 2005”, ,,Implicarea societăţii civile în procesul de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice”, ,,Studiu privind existenţa sau nu a unor proceduri minimale de consultare publică la nivelul administraţiei publice centrale şi locale din România”, şi coautor a unor publicaţii, printre care menționăm:,,De la opacitate la transparenţă. Experienţele participării cetăţeneşti la decizia publică”, ,,Campania de Advocacy – Ghid practic pentru organizaţiile cu membri”.

  Deţine titlul de doctor în finanţe.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeanã, vã invitãm sã vizitați www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestui material nu reprezintã în mod obligatoriu poziția oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului României.