Acasă

Audiere publica - REGIONALIZAREA ROMÂNIEI – între pericole și oportunități

imaginea utilizatorului Iosif Pop
POP
Iosif
Lider regional al Coaliției 52 pe regiunea Nord Vest
imaginea utilizatorului Ioan LUMPERDEAN
LUMPERDEAN
Ioan
prodecan Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Universitatea Babeș Bolyai, Cluj Napoca
imaginea utilizatorului radu.nicosevici
NICOSEVICI
Radu
Președinte, Academia de Advocacy
imaginea utilizatorului dorel.sandor
SANDOR
Dorel
Consultant independent
imaginea utilizatorului Vasile Surd
SURD
Vasile
Prof. univ. dr. emerit al Facultății de Geografie din Cluj Napoca
imaginea utilizatorului Vasile Dâncu
DANCU
Vasile
Președinte al Institutului Român pentru Evaluare şi Strategie, Cluj Napoca
imaginea utilizatorului serban.tiganas
TIGANAS
Serban
Președinte al Ordinului Arhitecților din România
imaginea utilizatorului Simona FIȚ
Simona
FIȚ
Consultant în transparența decizională Academia de Advocacy

Bibliografie

      Anexele motivației

1.   Sinteza audierii publice ,,Regionalizarea României – de ce?” 

2.   Memorandumul privind adoptarea măsurilor necesare pentru demararea procesului de regionalizare-descentralizare în România, adoptat de Guvernul României, în 19 februarie 2013

3.   Contextul angajamentului României față de Uniunea Europeană, pentru perioada 2014 – 2020

4.   Recomandările Uniunii Europene privind regionalizarea sau nu a Statelor Membre

5.   Concluziile Studiului ,,Organizarea administrativ – teritorială în unele state membre UE”, elaborat de Direcția Studii și Documentare Legislativă a Camerei Deputaților, Parlamentul României, în 2009 (documentul complet - ro)

6.   Studiu privind diferențele regionale ale calității guvernării în interiorul Uniunii Europene, elaborat de Directoratul General pentru Politică Regională al Comisiei Europene în ianuarie 2012 (fragment) (documentul complet - en)

 

Sinteza documentării - Contextul actual
Sinteza documentării - Contextul european
Sinteza documentării - Contextul autohton

 1. Documente ale Uniunii Europene

      Documente privind cadrul general al Politicii de Coeziune Teritorială

 • 1999 - EU European Spatial Development Perspective (en)
 • 2005 - L' etat et les perspectives du territoire de l'Union Europeenne (fr)
 • 2006 - Resolution of the 14th CEMAT on the Territorial Agenda of the EU (en)
 • 2007 - Bringing Europe Together (en)
 • 2007 - EU The Basic Essentials on Regional Policy (en)
 • 2007 - EU Leipzig Charter on Sustainable European Cities (en)
 • 2007 - Aspecte esenţiale asupra Politicii regionale europene (ro)
 • 2008 - Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului privind Nomenclatorul Unităţilor Teritoriale de Statistică (ro)
 • 2008 - Cartea verde a coeziunii teritoriale (ro)(en)
 • 2008 - Politica regională europeană 2007-2013 (ro)(en)
 • 2009 - Territorial cohesion - unleashing the territorial potential (en)
 • 2009 - CCE Sixth progress report on economic and social cohesion (en)
 • 2010 - Cohesion Policy Support for Local Development (en)
 • 2011 - The territorial State and Perspectives of the EU (en)
 • 2011 - Agenda Teritorială a UE 2020 (ro)(en)
 • 2011 - Politica de Coeziune a UE 2014-2020 (ro)
 • 2011 - Politica de coeziune - Investiţii în dezvoltare şi locuri de muncă (ro)(en)
 • 2011 - Regional Policy contributing to sustainable growth in Europe (en)
 • 2011 - Regional Policy for smart growth in Europe 2020 (en)
 • 2012 - Elemente ale unui Cadru Strategic Comun 2014-2020 (ro)
 • 2012 - Evaluation de l'implication des Regions et des Etats federes (fr)
 • 2012 - Simplificarea politicii de coeziune pentru 2014-2020 (ro)(en)   ...

      Fișe informative ale Uniunii Europene privind viziunea 2014 – 2020

      Reglementări și propuneri de reglementari ale Uniunii Europene privind Politica de Regionalizare

 • 2006 - Regulamentul nr. 1083/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului nr. 1260/1999 (ro)
 • 2012 - Propunere de Regulament privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (1083/2006) (ro)
 • 2011 - Fondul European de Dezvoltare Regională - propunerea comisiei (ro)(en), rezumatul cetăţenilor (ro)(en)
 • 2012 - Cooperarea teritorială europeană - propunerea comisiei (ro)(en), rezumatul cetăţenilor (ro)(en)
 • 2012 - Fondul de coeziune - propunerea comisiei (ro)(en), rezumatul cetăţenilor (ro)(en)
 • 2012 - Fondul social european - propunerea comisiei (ro)(en), rezumatul cetăţenilor (ro)(en)
 • 2012 - Gruparea europeană de cooperare teritorială -propunerea comisiei (ro)(en), rezumatul cetăţenilor (ro)(en)
 • 2011 - Programme for Social Change and Innovation - comission proposal (en), citizens summary (en)
 • 2011 - European Globalisation Adjustment Fund - comission proposal (en), citizens summary (en)

      Documente ale Comitetului Regiunilor privind Politica de Coeziune Teritorială

 • 2011 - Document de lucru privind Cadrul Strategic Comun 2014-2020 (ro)
 • 2012 - Europe 2020 Handbook for Local and Regional Authorities (en)
 • Documente autohtone

      Legislaţia în vigoare

 • Legea dezvoltării regionale 315/2004 si de abrogare a legii 151/1998 (ro)
 • Legea privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (350/2001) (ro)

      Documente privind cadrul general al Politicii de Dezvoltare Regională

 • CARTA VERDE a dezvoltării regionale RAPORT (ro)(en), ANEXE (ro)(en)
 • 2007 - Comisia națională de prognoză - Dezvoltarea regională. Prezent și perspective (ro)
 • 2011 - Programul Naţional de Reformă 2011-2013 (ro)(en)
 • 2012 - MEMORANDUM privind fondurile europene 2014-2020 (ro)
 • 2012 - MEMORANDUM Anexa 1 Orientări metodologice (ro)
 • 2012 - MEMORANDUM Anexa 2 Cadrul partenerial (ro)

      Documente ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului

 • 2011 - Perspective asupra coeziunii teritoriale (ro)
 • 2012 - Comitetul Consultativ privind Coeziunea Teritorială (ro)
 • 2012 - Contextul european şi naţional privind coeziunea teritorială (ro)
 • 2012 - Cooperarea teritorială europeană (ro)
 • 2012 - Dimensiunea Urbană (ro)
 • 2012 - Instrumente de dezvoltare teritorială (ro)
 • 2012 - Rolul Cooperarii Teritoriale - 2014-2020 (ro)
 • 2012 - Strategia UE pentru Regiunea Dunării (ro)
 • 2012 - Dimensiunea teritorială la nivelul politicilor sectoriale (ro)
 • 2012 - Etape de indetificare a Investiţiilor Teritoriale Integrate (ro)
 • 2012 - Indicatori şi monitorizarea impactului teritorial (ro)
 • 2012 - Legătura urban - rural (ro)
 • 2012 - Priorităţi teritoriale naţionale (ro)
 • 2012 - Cadrul strategic de dezvoltare teritorială, monitorizare şi impact teritorial (ro)
 • 2012 - Teorii cu specific geografic (ro)
 • Alte studii şi rapoarte

      Studii privind dezvoltarea regională în România

 • Registrul Urbaniștilor din România - Revista Urbanismul nr.11/2012 – “Regionalizare”
 • 2004 - Cooperarea interteritorială în România (fr)
 • 2006 - Analiza regională și urbană (ro)
 • 2007 - Impact de la nouvelle politique regionale pour France et Roumanie (fr)
 • 2007 - Logistica proiectării dezvoltării regionale (ro)
 • 2008 - Descentralizarea administrației publice (ro)
 • 2009 - Disparități în dezvoltarea regională (ro)
 • 2009 - Politica de dezvoltare regională în România-cap 1 (ro)
 • 2009 - Politica de dezvoltare regională în România-cap 5 (ro)
 • 2009 - Strategia și politica de dezvoltare regională în România-cap 6 (ro)
 • 2011 - Dezvoltare comunitară și regională (ro)
 • 2012 - Aplicarea principiilor dezvoltării regionale în România (ro)
 • Comunicări și referate despre dezvoltarea regională a României

      Uniunea Europeana – Inforegio – Revista Panorama (ro)

      Studii și rapoarte asupra Politicii de Regionalizare în cazul altor state (en)

      Alte studii şi rapoarte

 • Andreas Faludi: Territorial Cohesion under the Looking Glass (en)
 • World Bank: Regional Development and Tourism (en)
 • 1997 - Declaratia Adunarea Regiunilor Europene (en)
 • 2003 - Politica regională (ro)
 • 2005 - Manualul afacerilor Europene (ro)
 • 2006 - Definiţii cheie în planificarea spaţială (ro)
 • 2006 - Final Report Regions (en)
 • 2007 - Regions in the European Union (en)
 • 2007 - The impact of EU Regional Policy on economic growth (en)
 • 2007 - Organizarea administraţiei centrale de stat (ro)
 • 2008 - Etude sur gouvernance et parteneriat en politique regionale (fr)
 • 2011 - Amenajarea teritoriului (ro)
 • 2011 - Considerente asupra procesului de descentralizare (ro)
 • 2011 - Regional Development (en)
 • 2011 - Regions and Innovation Policy (en)
 • 2011 - Regions at a Glance (en)
 • 2011 - Raport privind reducerea numărului de comune (ro)
 • 2012 - Well Being-Martine Durand Concluding presentation (en)
 • Alte studii și rapoarte (en)
 • Linkuri şi articole

      Articole

 • 2011 - Sandu D: Regionalizarea dincolo de legea efortului minim (ro)
 • 2011 - Borboly C: Propuneri pentru reforma administrativ-teritorială a României (ro)
 • 2011 - Pascariu G: Tranziţie şi reformă administrativă(1) (ro)
 • 2011 - Pascariu G: Tranziţie şi reformă administrativă(2) (ro)
 • 2012 - Mihailescu G: De ce are România nevoie de reprezentanţe regionale la Bruxelles (ro)
 • Articole regionalizare www.cursdeguvernare.ro (ro)
 • Articol blog: împărţirea administrativ teritorială a României (ro)
 • Pascariu G: Legea Capitalei - o perspectivă urbanistică (ro)

      Link-uri utile

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeanã, vã invitãm sã vizitați www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestui material nu reprezintã în mod obligatoriu poziția oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului României.